AquaGIS

Oprogramowanie GIS dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

AquaGIS to oprogramowanie dzięki któremu wykorzystasz możliwości jakie daje GIS w Twoim przedsiębiorstwie. Dzięki AquaGIS, szybciej zareagujesz na awarie, lepiej zaplanujesz remonty i modernizacje oraz polepszysz obsługę klientów.

Podstawowe możliwości

Dane przestrzenne

AquaGIS obsługuje wszystkie dane przestrzenne. Do Systemu możesz załadować dane z PODGiK, dane z obecnie posiadanego systemu, warstwy z Geoportal.gov.pl lub lokalnego geoportalu, a także skany map papierowych.

Wyszukiwanie

System posiada wbudowaną wyszukiwarkę adresów oraz działek ewidencyjnych, Dodatkowo dzięki narzędziom filtrowania znajdziesz interesujące obiekty, zrobisz zestawienie oraz łatwo zapiszesz w postaci pliku xlsx lub PDF 

Drukowanie

AquaGIS posiada bogate możliwości drukowania map papierowych, które pozwolą pracować sprawnie z osobami nie korzystającymi z GIS. Dzięki funkcji QuickPrint w kilka sekund widok mapy można wysłać bezpośrednio na drukarkę. 

Praca zespołowa

Dzielenie się mapami, wspólna edycja danych, zapis historii zmian, notatki oraz bogaty system zarządzania uprawnieniami pozwolą na zorganizowanie efektywnej i bezpiecznej pracy w zespole.

Obsługa załączników

Możliwość dołączania załączników do każdego przewodu, wodomierza hydrantu i każdego innego obiektu na mapie. Umowy, zdjęcia z montażu, awarii, dokumentacja projektowa staną się dostępne jak nigdy wcześniej.

Integracja z QGIS

Dane AquaGIS można wczytać do QGIS, gdzie profesjonaliści GIS będą mogli przeprowadzać zaawanoswane analizy, przygotowywać raporty oraz edytować dane.

Moduły AquaGIS

SCADA

AquaGIS integruje się z systemami SCADA funkcjonującymi w przedsiębiorstwie i pozwala na używanie danych z do wizualizacji i analiz

Wodomierze

AquaGIS integruje się z systemami ERP. ZSI oraz innymi systemami billingowymi i pozwala na wyświetlanie i analizę danych o wodomierzach (zużycie wody, legalizacja itp. na mapie)

Cyfrowe Archiwum

Moduł Cyfrowe Archiwum pozwala na bardzo elastyczne przechowywanie, przypinanie do obiektów sieci oraz zaawansowane wyszukiwanie zeskanowanej dokumentacji z archiwum.

Modelowanie

AquaGIS pozwala na dynamiczne modelowanie matematyczne sieci oraz posiada narzędzia usprawniające podejmowanie decyzji o przyłączaniu nowych klientów.

Aplikacja mobilna

AquaGIS Mobile  to aplikacja na urządzenia  mobilne z Systemem Android, która pozwala na swobodną pracę z danymi GIS w terenie. Również bez dostępu do Internetu.

Analizy kanalizacyjne

Upstream, downstream, analiza zatorów, profile sieci kanalizacyjnej to są narzędzia dzięki którym możliwe jest lepsze  podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania siecią kanalizacyjną

Mapa publiczna

Stwórz mapę dla mieszkańców (geoportal), który będzie prezentował wybrane treści na publicznie dostępnej przeglądarce.

Analiza zasuw

Które zasuwy należy zamkąć, żeby odciąć możliwie jak najmniejszy odcinek sieci? Ilu klientów zostanie pozbawionych wody? Na te pytania odpowiada analiza zauw.

Awarie

Moduł Awarie to zestaw narzędzi pozwalający na sprawniejszą obsługę awarii na sieci. Moduł składa się z panelu dyspozytora, narzędzi wysyłki SMS oraz raportu awaryjności.

Zobacz AquaGIS

Zachęcamy do kontaktu